Благодарност

Благодарност

Благодарността , която изказваме и двете пациентки е към д-р Маринчев ...


Благодарност от Недялка Георгиева и Лоза Къдрекова - виж и прочети -