Д-р Цветанка Праматарова (Специалист по нервни болести)

Д-р Цветанка Праматарова

2000 г. – завършва  висше образование по медицина в МУ-София

2001 – 2007 - Специализант по Нервни болести към УМБАЛ „Света Анна“ София

2007 – специалност Нервни болести

????       2011 – ВСД Клинична електромиография

2012 – 2013 – асистент към катедра Обща медицина при УМБАЛ „Света Анна“ София

2013 – 2014 – невролог в Сити клиник София

2015 – ВСД Отоневрология