Д-р Христо Балтов (Заместник Началник на отделение Клинична лаборатория)

Д-р Христо Балтов

Медицина 1984 г.
Специалност Клинична лаборатория от 1994 г.
Работи в УМБАЛ „Света Анна- София”от 2007 г.
Д-р Анна Цветанова- лекар специализант в ОКЛ от 2014 г.
Д-р Мария Коцева- лекар специализант в ОКЛ от 2016 г.
Инженер химик Росица Владимирова- специалност Клинична химия
Инженер химик Людмила Савчева- специалност Клинична химия