Д-р Любомир Любомиров (Лекар специализант)

Д-р Любомир Любомиров

Завършил медицина в Тракийски Университет – 2008 г.
Работел в УМБАЛСМ „ Пирогов“ ЕАД- Клиника по Гнойно- Септична хирургия - отделение по Костно- ставни инфекции- 2009-2011г.
МБАЛ „Света София“- лекар ординатор в отделение по Ортопедия- 2011- 2012г.
Спелизант в катедра Ортопедия от 2012 г.
Работи в клиника по Ортопедия и Травматология на „ Света Анна“ от 2012г. .
Научни интереси и добра компетентност в областта на иновативни методи в областта на колянна, раменна, тазобедрена стави
Владее английски език