Д-р Манол Калниев (Ортопед-травматолог)

Д-р Манол Калниев

Трудов стаж

ноември 2014 - сега
УМБАЛ „Св. Анна“, ул.”Димитър Моллов” 1, гр. София
Специалист - Ортопед-травматолог
Ординатор, Специалист - Ортопед-травматолог, УМБАЛ „Св. Анна“
Ортопедия и травматология

октомври 2003 - сега
ДКЦ – XX, ул.”Генерал Стефан Тошев” 15-17, гр. София
Специалист - Ортопед-травматолог
Специалист - Ортопед-травматолог, ДКЦ -XX
Ортопедия и травматология
февруари 2006 - октомври 2007
ДКЦ – XXIX, ул.”Георги Измирлиев” 8, гр. София
Специалист - Ортопед-травматолог
Специалист - Ортопед-травматолог, ДКЦ - XXIX

Ортопедия и травматология
октомври 2005 - февруари 2006
ДКЦ - „Св. Лука”, ул.”Евлоги Георгиев” 8, гр. София
Специалист - Ортопед-травматолог
Специалист - Ортопед-травматолог, ДКЦ – „Св. Лука”
Ортопедия и травматология
декември 2001 - октомври 2003
ДКЦ – III, ул.”Искър” 22, гр. София
Специалист - Ортопед-травматолог
Специалист - Ортопед-травматолог, ДКЦ - III
Ортопедия и травматология

декември 2001- ноември 2014
МУ-София, Медицински Факултет, Катедра Анатомия и Хистология, ул.”Георги Софийски” 1, гр. София 1431
Образование и наука
Главен асистент
преподавателска и научно-изследователска дейност
декември 1998 - декември 2001
МУ-София, Медицински Факултет, Катедра Анатомия и Хистология, ул.”Георги Софийски” 1, гр. София 1431
Образование и наука
Старши асистент
преподавателска и научно-изследователска дейност
януари 1992 - декември 1998
МУ-София, Медицински Факултет, Катедра Анатомия и Хистология, ул.”Георги Софийски” 1, гр. София 1431
Образование и наука
Асистент
преподавателска и научно-изследователска дейност

Образование и обучение

септември 2006 - март 2009
МУ-София, Медицински Факултет, Катедра Анатомия и Хистология, София 1431, ул.”Георги Софийски” 1

Свободна докторантура

Докторантура на тема „Светлинно-микроскопско и ултрасруктурно проучване на менискусите от колянната става в норма и някои патологични състояния”
Доктор по медицина (PhD)
юни 1996 - май 2001
МУ-София, УСБАЛ „Горна Баня, София 1614, бул.”Никола Петков” 56;
УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, Клиника по Спешна Травматология, София 1527, ул.”Бяло море” 8
УМБАЛ „Александровска”, Клиника Първа Хирургия, София 1431, ул.”Георги Софийски” 1

Специализация по ортопедия и травматология

Специалист по ортопедия и травматология
Юли 2001

януари 1992 - май 1995
МУ-София, Медицински Факултет, Катедра Анатомия и Хистология, София 1431, ул.”Георги Софийски” 1

Специализация по Анатомия, хистология и цитология

Специалист по Анатомия, хистология и цитология
Юли 1995

октомври 1985 - октомври 1991
Медицински университет -София, София 1431, ул.”Георги Софийски” 1

 Участвувал  в изследователски екип в разработването на два проекта „ГРАНТ”. Имам завършен следдипломен курс по „Здравен мениджмънт” през 2013 г.

Член на Българската Ортопедо Травматологична Асоциация, Българското Анатомично Дружество, Български Лекарски Съюз