Д-р Моника Божкова (Специалист по нервни болести)

Д-р Моника Божкова

1993 г. – завършва  висше образование по медицина в МУ-София

1994г-2001г –работи като невролог в НО на МБАЛ гр.Ихтиман.

През 2000г –работи като завеждащ отделение към Болницата

2001 – придобива специалност по Нервни болести

2001г до настоящия момент работо като невролог в 30 ДКЦ гр. София

2002г до настоящия момент работи като невролог към КНБ на УМБАЛ,,Св.Анна''

2006г – ВСД -ЕЕГ

2012г – ВСД-невросонология.

2015 – ВСД -отоневрология