Д-р Златка Михайлова (Началник на отделение Клинична лаборатория)

Д-р Златка Михайлова

Медицина 1983 г.
Специалност Клинична лаборатория от 1988 г.
Магистратура по Здравен мениджмънт 2012 г.
Член на дружеството по Клинична лаборатория
• 04.01.2010 г. до сега – УМБАЛ „Света Анна- София” - началник Клинична лаборатория
• 01.10.2009г. – 31.12.2009 г. СМДЛ „Рамус” лабораторен лекар
• 22.08.2002 - 31.08.2009 г. търговски представител АДИКС-Х ООД
• 22.04.1988- 21.08.2002 г. ВМА, Централна Клинична Лаборатория, завеждащ ензимологично отделение
• 01.11.1983- 21.04.1988 г. Клинична Лаборатория, ОБ Пазарджик, лекар ординатор