Доц. Росен Калпачки, д.м. (Началник на клиника)

Доц. Росен Калпачки, д.м.

Образование и обучение

 

2013 - Научна и образователна степен “Доктор” - Медицински Университет - София

 

2013 - Доплерова сонография - Медицински университет - София   

 

2013г. – Рехабилитация на Мозъчно-съдовата болет – Прага, Чешка република

 

2009, 2011, 2013 Good Clinical Practice – Българска Асоциация по клинични изпитвания

 

2009-2012 Свободен докторант в Катедра Превантивна медицина на Факултета по Обществено здраве на Медицински университет -     София

 

2007г. - Специализация по детска неврология

Медицински университет – София

Специализирана болница по неврология и психиатрия “Свети Наум” - София

 

2007г. - Здравен мениджмънт, Медицински университет – София, Факултет по Обществено здраве

 

2007г. – Лятно училище по неврология – Констанца, Румъния

 

2007г. – Електроенцфалография – Медицински университет - София

 

2006г. – Училище по съдова неврология – Прага, Чехия

 

2005г. – Епилепсия – Кралски колеж, Лондон, Великобритания

 

2003г. – Невропсихология – Медицински университет – София

 

1998 – 2002г. – Специализация по неврология – Медицински университет – София, диплома 008487/2002г

 

1990-1996г. – магистър медицина, Медицински университет – София, диплома 01242/1996г.

 

1984-1988г. – средно образование, МГ “акад. С.П.Корольов” – Благоевград – златен медал

 

 

Езикови умения и компетенции

 

Майчин език Български

Чужди езици Руски, Английски (сертификат ниво В2)

 

 

Организационни умени и компетенции

 

Изследовател в 6 международни клинични проучвания

Главен изследовател в 11 международни клинични проучвания в следните области: Епилепсия, Болка, Множествена склероза, Мозъчно-съдова болест

 

 

Технически умения и комуникции

 

Електроенцефалография

Доплерова соногрфия

Невропсихологично тестуване

Компютърна грамотност – Mac OS, Adobe Lightroom, Windows

 

 

Други компетенции и членства

 

Научни и медицински дружества:

Секретар на Българското дружество по епилепсия, Член на Международната Лига за борба с епилепсията

Член на Българско дружество по неврология

Член на Българска Асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Член на Българско дружество по деменции

Член на Сдружение “Неврология – проф. Сашо Божинов”

Член на Българско дружество по клинична неврофизиология

Член на EUREPA - European Epilepsy Academy

 

Медицински списания:

Членство в редакционната колегия на Списание “Епилепсията днес”

Медицински редактор на списание “Българска неврологична и психиатрична практика”

 

Други:

2011-2013г. Председател на Комисия по епилепсия към НЗОК

2003-2011г. Член на Комисия по епилепсия към НЗОК

2012-2013г. Член на Етичната комисия при Втора МБАЛ София

 

 

Преподавателска дейност

 

2000-2006г. Студенти по неврология УМБАЛ Александровска София

2014-2015г. Студенти по обща медицина –УМБАЛ Света Анна София

2000-2006г. Специализанти по неврология - УМБАЛ Александровска София

2007-2013г. Специализанти по неврология - Втора МБАЛ София

2014-2015г. Специализанти по неврология - УМБАЛ Света Анна София

2014-2015г. Студенти и Специализанти по обща медицина - УМБАЛ Света Анна

 

 

Лекционна дейност

 

2000-2008г. Лекционен курс по ЕЕГ, епилепсия в рамките на курс “Новости в терапията на неврологичните заболявания” - УМБАЛ Александровска София

2011-2015г. Лекции “Профилактика и лечение на мозъчни инсулти” – пред общопрактикуващи лекари и невролози

2014-2015г. Лекции “Поведение при мозъчни инсулти” – пред специалисти по спешна медицина

2003-2008г. Лекционен курс “Епилепсия” пред специалисти по здравни грижи