Гастроентерологичен кабинет

Високоспециализирани медицински дейности:

Езофагогастродуоденоскопия +/- биопсия от няколко места и полипектомия
Фибросигмоидоскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия
Фиброколоноскопия +/- биопсия от няколко места и ендоскопска полипектомия


Контакти

Контакти

Д-р Йордан Михайлов

д-р Б. Томов

02/975 91 45

Екип на клиниката

Д-р Йордан Михайлов

Д-р Йордан Михайлов (Гастроентеролог)

Гастроентерологичен кабинет
виж още...

Основни дейности

Високо специализирани дейности

ЛКК по ортопедия и неврология изготвя протоколи за получаване на помощни средства от „Социално подпомагане”.
4D ултразвукова техника.

Центърът издава медицински свидетелства за:

граждански брак
постъпване на работа
шофьорски книжки - всички категории