Иванка Анчина (Медицинска сестра)

Иванка Анчина

Медицинска сестра в Клиниката по образна диагностика