Кардиологичен кабинет

Специализирани медицински дейности:
Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане

Високоспециализирани медицински дейности:
Непрекъснат 24-часов EКГ запис с Холтер монитор
Ехокардиография
Сърдечно-съдов тест с натоварване (бягаща пътечка или велосипеден ергометър)


Контакти

Контакти

Специалисти:

Д-р Е. Филева

Д-р Т. Янев

Телефон: 02/975 91 37

Фотогалерия