Лаборатория

Медико-диагностични дейности:

Хематологични и цитологични изследвания:
Кръвна картина: Хемоглобин, Eритроцити, Левкоцити, Хематокрит, Тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити в периферна кръв – визуално микроскопско изследване
Скорост на утаяване на еритроцитите

Кръвосъсирване и фибринолиза:

Време на кървене; Протромбиново време
Активирано парциално тромбопластиново време /APTT/
Фибриноген

Изследване на урина и изпражнения:

Химично изследване с течни реактиви (белтък,билирубин,уробилиноген)
Седимент – ориентировъчно изследване
Окултни кръвоизливи

Клинично-химични изследвания:

Субстрати: Глюкоза, Кръвно-захарен профил, Креатинин, Урея, Билирубин, Холестерол, Хемоглобин
Ензими: AСAT, AЛAT, Креатинкиназа /КК/, ГГТ, Алкална фосфатаза /АФ/, Алфа-амилаза, Липаза
Електролити и олигоелементи: Натрий, Калций, Калий, Хлориди, Фосфати, Желязо, ЖСК

Високоспециализирани медицински дейности:

Хормони


Контакти

Контакти

Специалисти:

д-р А. Нашков
Лаб. Миглена Ангелова

Фотогалерия