Михаил Протич (Д-р)

Михаил Протич

Д-р Миахил Протич завършва медицинското си образование през 2000г, а специалността си по кардиология придобива през 2013г. Придобива експертно ниво  по електрофизиология през 2014г,  2018г ниво за имплантация на сърдечни устройства .

Ръководи първата ЕФИ лаборатория извън София в МБАЛ Тракия гр. Стара Загора от 2014г до 2016 г
Член е на Българското Кардиологично дружество,  Съсловно сдружение  по Електрофизиология и Кардиостимулация в България, Европейското Дружество по Кардиология и на Европейската Асоциация по Сърдечен Ритъм(EHRA) . Участник в международни конгреси и обучения, както и като лектор в български конгреси по кардиология и електрофизиология.

Контакти

Тел. +359887694810  поща: protich@abv.bg