Неврохирургичен кабинет

Специализирани медицински дейности:

Снемане на насочена анамнеза и неврологичен статус на пациента;
Поставяне на шийна имобилизационна яка и лумбостат;
Първична хирургична обработка на контузно-разкъсни рани и залепване с БТЛ;
Контролни превръзки и сваляне на конци от оперативни рани на глава, шийния и поясния гръбнак;

Високоспециализирани медицински дейности:

Лумбална пункция и ликворологично изследване за изключване на САХ;
Диагностични пункции при повърхностни кисти и абсцеси с изпращане на м-ла за цитологично и микробиологично изследване;
Инцизия и ексцизия на повърхностни процеси и туморни новообразувания на главата;
Периневрални блокади при невралгии на ч.м.нерви и интралезионални блокади при хипералергични дискогенни синдроми в шийния и лумбален отдел;

Неврохирургичният кабинет предлага и цялата гама от специализирани неврохирургични образни изследвания (рентгенологични, компютърни и магнитнорезонансни томографии) за диагностика на неврохирургични заболявания.


Контакти

Контакти

Д-р С. Демикатонов
(специалист неврохирург с 40-годишен стаж)

Д-р Славомир Кондов

(удостоен с наградата "Лекар на годината " за 2016 г.)

Фотогалерия