Неврологичен кабинет

Специализирани медицински дейности:

Снемане на анамнеза и неврологичен статус
ЕМГ на долни и горни крайници
Високоспециализирани медицински дейности:

С 4D ултразвукова техника се извършва доплерова сонография на централни и периферни кръвоносни съдове.


Контакти

Контакти

Специалисти:

Д-р С. Станев

Д-р М. Божкова

Д-р Е. Мишева

02/975 91 89

Фотогалерия