Нина Ганчева (Старша медицинска сестра)

Нина  Ганчева

Завършила ПМИ «И.Павлов» гр. Русе от 1989г – 1991г.

МИ – ФОЗ гр. София «Управление на Здравните грижи», «Ръководител на Здравните грижи и преподавател по практика» бакалавър от 2006г. – 2009г.

МИ – ФОЗ гр. София «Управление на Здравните грижи» магистър от 2009г .– 2011г.