Ортопедичен кабинет

Специализирани медицински дейности:

Имобилизация на крайници
Отстраняване на шини и гипсови превръзки
Превръзки
Снемане на хирургични конци
Репозиция при луксация на става
Хирургична обработка на рана
Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка

Високоспециализирани медицински дейности:

Диагностична и терапевтична пункция на стави


Контакти

Контакти

Специалисти:

Д-р Т. Димитрова
Д-р Л. Атанасова

Работно време: 08:00 – 16:00 ч.

02/975 91 57

Фотогалерия