Отделение Клинична лаборатория

Отделението е с признато трето ниво на компетентност според приетия през 2010 г. „Стандарт клинична лаборатория”. Разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал. Обслужва пациенти от цялата страна, които се лекуват по клинични пътеки по договор с НЗОК в УМБАЛ „Света Анна”- София, амбулаторни пациенти и срещу заплащане


Контакти

Контакти

Отделение Клинична лаборатория се намира в Консултативно диагностичния блок на УМБАЛ „Света Анна- София” АД на втория етаж.

        Телефони за контакти:

        02 9759148- Регистратура ДКЦà между 8.00 и 13.30 ч.;

        029759346- Спешна лабораторияà24 часа за клиники и отделения;

        0879885319- Началник отделениеà между 8.00 и 14.00 ч.

Екип на клиниката

Д-р Златка Михайлова

Д-р Златка Михайлова (Началник на отделение Клинична лаборатория)


виж още...

Д-р Христо Балтов

Д-р Христо Балтов
(Заместник Началник на отделение Клинична лаборатория)


виж още...

Недка Павлова

Недка Павлова
(Старши медицински лаборант)


виж още...

Основни дейности

ОКЛ извършва 24 часа всички изследвания за хематология, коагулация, клинична химия, хормони, кардиологични и туморни маркери, имунологични изследвания, изследване на телесни течности, които се изискват от клиничните пътеки, по които УМБАЛ „Света Анна- София” АД има сключен договор с НЗОК.

История

Още през 1918 г. проф. д-р Васил МОЛЛОВ учредява първите 3 лаборатории в Окръжната болница – клинична, изосерологична и паразитологична. През 1941 г. във Вътрешното отделение, ръководено от бъдещия чл.-кор. проф. Васил Цончев, се изгражда самостоятелна клинична лаборатория, която допринася за развитието на ревматологията, нефрологията и диабетологията в България.
Клиничната лаборатория е обособена като самостоятелно отделение през м. май 1945 г. от д-р Нисим ЛЕВИЕВ, който е един от първите наши специалистии по клинична лаборатория. За кратко време след пенсионирането му негов приемник е д-р Христова. От 1953 г. до 1978 г. завеждаща е д-р Катерина Язова, един завършен специалист, с безспорен принос в диагностично-лечебната работа на всички отделения. Пръв помощник ú е неуморимият д-р Григоров. Тук последователно работят и лекарите д-р Хлебаров, д-р Шишков, д-р Д. Попова, д-р П. Станева, д-р Марекова, д-р Райна Кемилева (създател на Отделението по микробиология). Ръководители след д-р Язова са: д-р Ива СПАСОВА, д-р Кичка Димова, д-р Светлана Николова.