Отделение по УНГ

Отделението се намира на 9-ти етаж база Изток в лечебното заведение. Разполага с 10 болнични легла в стаи с по две легла и самостоятелен санитарен възел. Към отделение има операционен блок оборудван с микроскоп за операция на уши и гърло в пълен обем и сложност и набор за ендоскопска синус-хирургия.

Към отделението са разкрити два амбулаторни приемни кабинета, които са разположени в същата база и един аудиометричен кабинет за изследване на слуха.

В отделението работят петима специалисти по УНГ – болести и е база за специализация на новозавършили лекари.

Осъществява се пълна обем на помощ в областта на УНГ, който включва както спешност, така и планови оперативни интервенции.


Контакти

Контакти

База "ИЗТОК" , ет. 9

Основни дейности

1.Заболявания на ушите:
Оперативно и консервативно лечение при остри и хронични заболявания на външно и средно ухо
Диагностика и консервативно лечение при различни форми на глухота, нарушение функциите на вестибуларния апарат
Слухопротезиране
Пластично-възстановителни операции на ушите
2.Заболявания на носа и оконолоносните кухини:
Диагностика и консервативно лечение на носа и околоносните синуси
Оперативно лечение на носа и синусите – функционална ендоскопска синус хирургия (FESS)
Пластично възстановителни операции на носа
3.Детска оториноларингология:
Оперативни интервенции на уши и сливици
4.Фаринголарингология:
Диагностициране на заболяванията на фаринкс и ларинкс
Микро фаринголарингохирургия на тумори на фаринкса и ларинкса

Отделението работи по следните клинични пътеки от НРД – КП: 136, КП 137, КП 138, КП 139, КП 140, КП 226, КП 227, КП228, КП229, КП230, КП 231, КП 236, КП 237 и АПР 18.