Педиатричен кабинет

Специализирани медицински дейности:

– консултация, диагностика, съвременно лечение, профилактика и проследяване на най-честите и социално значими заболявания в детска възраст
– артериална хипертония в детска възраст
– бронхиална астма
– електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане


Контакти

Контакти

Д-р Гълъбова
педиатър, детски кардиолог

Работно време :

вторник и четвъртък от 09:00 до 13:00 ч.

02/9759 195

Фотогалерия