Стартира проект "Повишаване ключовите компетенции на 500 заети лица в УМБАЛ „Света Анна" – София АД“

Стартира проект "Повишаване ключовите компетенции на 500 заети лица в УМБАЛ „Света Анна" – София АД“

На 26.03.2018г. УМБАЛ „Света Анна“ София АД стартира проект "Повишаване ключовите компетенции на 500 заети лица в УМБАЛ „Света Анна" – София АД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 500 заети лица, назначени на трудово правоотношение в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, чрез предоставяне на обучение по ключова компетентност - английски език.

Основните дейности по проекта са:

  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" - английски език на 500 заети на трудово правоотношение лица в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД.

Очакваните резултати по проекта са:

  • Предоставено обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" – английски език на 500 заети лица в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД;
  • Повишена конкурентоспособността и пригодността за трудова заетост на 500 заети лица в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД.

Обща стойност на проекта: 385 000 лв., от които 327 250 лв. европейско и 57 750 лв. национално съфинансиране.


04.05.2018