Стартира проект "Повишаване на квалификацията на заети лица в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД"

Стартира проект "Повишаване на квалификацията на заети лица в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД"

На 14.01.2020г. УМБАЛ „Света Анна“ София АД стартира проект "Повишаване на квалификацията на заети лица в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е придобиване на нови знания и умения на 95 служители на трудово правоотношение в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по една от следните професии: в следните професии "Болногледач", "Икономист", "Офис-мениджър".

Основните дейности по проекта са:

  • Професионално обучение Предоставяне на професионално обучение на 95 заети на трудово правоотношение лица в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по следните професии и кодове: "Болногледач" 723020, "Икономист" 345120, "Офис-мениджър" 346010

Очакваните резултати по проекта са:

  • Като резултат от приключването на дейността, ще бъде отчетено следното:

- 95 заети на трудово правоотношение лица в УМБАЛ „Света Анна“ - София АД, успешно преминали професионално обучение по следните професии и кодове: "Болногледач" 723020, "Икономист" 345120, "Офис-мениджър" 346010

- Повишена конкурентоспособността и пригодността за трудова заетост на 95 заети лица в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД.

Обща стойност на проекта: 159 000.00 лв., от които 67 575.00 лв. европейско, 11 925.00 лв. национално съфинансиране и 79 500.00 лв. собствено финансиране.


16.01.2020