ЗКЦ за майчино и детско здраве

Задачата на новия „Здравно – Консултативен Център за майчино и детско здраве”, е да осигури пълно и безплатно обслужване на бременни жени и деца в рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве в т.ч:

• Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и / или амбулаторно проследяване и лечение;
• Безплатно предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставяне на деца;
• Безплатно предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в ЗКЦ или дома по искане на лекар от друго лечебно заведение;
• Безплатно изследване на слуха с апарат за Скринингови отоакустични емисии на всички новородени в лечебното заведениe деца.

Центърът е позициониран в основната сграда на
УМБАЛ „Св. Анна” гр. София – База Запад, Административна част, етаж 1, кабинет 1.

 

 


Контакти

Контакти

 

Телефон за записване на часове: 02/975 91 18, 0879 885 062
Ясенка Дамянова – Координатор

Работно време на ЗКЦ
Понеделник – Петък
от 8.00часа – до 16.30часа.
гр. София ул. „Д. Моллов” №1