д-р Веселин Георгиев (Лекар-специализант по нервни болести)

д-р Веселин Георгиев

2005 - 2011г. – магистър по Медицина, Медицински Университет – гр. София.

Понастоящем – специализант по нервни болести към МУ – София.