Лекари в УМБАЛ Света Анна - София

Д-р Елена Матеева Джигошева

Д-р Елена Матеева Джигошева
(Началник отделение)

Тясна специализация и интереси за рационалното приложение на антибактериалните средства в т.ч. а...
виж още...

Д-р Красимира  Ашикова

Д-р Красимира Ашикова
(Началник отделение)

Д-р Ашикова има висше образование- Медицинска Академия –ВМИ ВАРНА-лекар, ВМИ София - вътрешни б...
виж още...

Д-р Георги Тасков

Д-р Георги Тасков
(Главен асистент, Ортопед-травматолог)


виж още...

Д-р Георги Манолов

Д-р Георги Манолов
(Ортопед-травматолог)


виж още...

Д-р Ани Петкова

Д-р Ани Петкова
(Ординатор хирург)

От 1978г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в У...
виж още...

Д-р Николай Тодоров

Д-р Николай Тодоров
(Зам Нач. Отделение)


виж още...

Д-р Христо Балтов

Д-р Христо Балтов
(Заместник Началник на отделение Клинична лаборатория)


виж още...

Д-р Дениз Зия

Д-р Дениз Зия
(Старши ординатор, Административен отговорник на КХ)


виж още...

Д-р Рада Прокопова

Д-р Рада Прокопова
(Началник на Отделение по Кардиология)


виж още...

Доц. Васил Велчев

Доц. Васил Велчев
(Лекар)

Завеждащ Сектор електрокардиостимулация
виж още...

Д-р Низар Рифаи

Д-р Низар Рифаи
(Лекар)

Началник на катетеризационната лаборатория
виж още...

Д-р Пламен Калъпов

Д-р Пламен Калъпов
(Ортопед-травматолог)


виж още...

Д-р Манол Калниев

Д-р Манол Калниев
(Ортопед-травматолог)


виж още...

Д-р Славчо Тошев

Д-р Славчо Тошев
(Ординатор хирург)

От 1987г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в У...
виж още...

Д-р Татяна Тасева

Д-р Татяна Тасева
(Лекар)


виж още...

Д-р Христо Габъров

Д-р Христо Габъров
(Ортопед-травматолог)


виж още...

Д-р Красимир Джупанов

Д-р Красимир Джупанов
(Ординатор хирург)

От 1987г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в У...
виж още...

Д-р Иван Михайлов

Д-р Иван Михайлов
(Ординатор хирург)

От 1995г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в У...
виж още...

Д-р Орлин  Димитров

Д-р Орлин Димитров
(Ординатор хирург)

От 1991г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в У...
виж още...

Д-р Невена Йорданова

Д-р Невена Йорданова
(Лекар)


виж още...

Д-р Ивайло Иванов

Д-р Ивайло Иванов
(Ординатор хирург)

От 1998г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в У...
виж още...

Д-р Иван Сечанов

Д-р Иван Сечанов
(Ординатор хирург)

От 2009г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на УМБАЛ «Св. Анна», АД – София.
виж още...

Д-р Милен Минев

Д-р Милен Минев
(Ординатор хирург)

От 2014г. ординатор хирург УМБАЛ «Св. Анна»
виж още...

Д-р Десислава Младенова

Д-р Десислава Младенова
(Специалист по нервни болести)


виж още...

Доц. Д-р Яна Петровска

Доц. Д-р Яна Петровска
(Доцент, лекар по физикална и рехабилитационна медицина)


виж още...

Д-р Виолета Арнаудова

Д-р Виолета Арнаудова
(Неврохирург - специалист)

Участва в лечебно - диагностичния и оперативен процес според правилата на добрата медицинска пра...
виж още...

Д-р Йордан  Михайлов

Д-р Йордан Михайлов
(Лекар)

Завършил медицина 1982г ВМИ-гр.София, специалност по Вътрешни болести от 1988г, специалност по...
виж още...

Д-р Тодор Янев

Д-р Тодор Янев
(Лекар)


виж още...

Д-р Славея  Ангелова

Д-р Славея Ангелова
(Лекар)

Д-р Славея Ангелова е завършила Медицински университет-София -2011г. През м. Февруари 2012г....
виж още...

Д-р Петя Ангелова

Д-р Петя Ангелова
(Лекар)

Д-р Петя Ангелова е завършила МУ- София; специализирала ендокринология в УМБАЛ „Александровска“;...
виж още...