Лекари в УМБАЛ Света Анна - София

Д-р Виолета Арнаудова

Д-р Виолета Арнаудова
(Неврохирург - специалист)

Участва в лечебно - диагностичния и оперативен процес според правилата на добрата медицинска пра...
виж още...

Д-р Йордан  Михайлов

Д-р Йордан Михайлов
(Лекар)

Завършил медицина 1982г ВМИ-гр.София, специалност по Вътрешни болести от 1988г, специалност по...
виж още...

Д-р Тодор Янев

Д-р Тодор Янев
(Лекар)


виж още...

Д-р Славея  Ангелова

Д-р Славея Ангелова
(Лекар)

Д-р Славея Ангелова е завършила Медицински университет-София -2011г. През м. Февруари 2012г....
виж още...

Д-р Петя Ангелова

Д-р Петя Ангелова
(Лекар)

Д-р Петя Ангелова е завършила МУ- София; специализирала ендокринология в УМБАЛ „Александровска“;...
виж още...

Д-р Нора  Николова

Д-р Нора Николова
(Лекар)

Д-р Нора Николова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ – Медицински факултет. През м. Април 20...
виж още...

Д-р Габриела Русанова

Д-р Габриела Русанова
(Лекар)

Д-р Габриела Найденова завършва МУ – Плевен през 2015г. През май, 2016г. се присъединява към еки...
виж още...

Д-р Моника Божкова

Д-р Моника Божкова
(Специалист по нервни болести)

Възпитаник на МУ-София и специалист по нервни болести, с допълнителна квалификация по ЕЕГ , нев...
виж още...

Д-р Цветанка Праматарова

Д-р Цветанка Праматарова
(Специалист по нервни болести)

Възпитаник на МУ-София и специалист по нервни болести, с допълнителна квалификация по електроми...
виж още...

Д-р Десислава Герасимова

Д-р Десислава Герасимова
(Лекар по физикална и рехабилитационна медицина)

Специалист по физикална и рехабилитационна медицина, привърженик на интегративният подход в лече...
виж още...

Д-р Лидия Николчева-Иванова

Д-р Лидия Николчева-Иванова
(Специалист по Образна диагностика)


виж още...

Д-р Владимир Душанов

Д-р Владимир Душанов
(Лекар ординатор Клиника по Неврохирургия)

С интереси в гръбначната реконструктивна хирургия, Съдова неврохирургия и невротравма
виж още...

Д-р Олга  Косева, д.м.

Д-р Олга Косева, д.м.
(Специалист)

Възпитаник на МУ-София и проф. Захари Кръстев, с докторантура в областта на чернодробните забол...
виж още...

Д-р Йордан Найденов

Д-р Йордан Найденов
(Специалист)

Възпитаник на МУ-Плевен, Специалист по гастроентерология от 2013г.; със специален интерес към го...
виж още...

Д-р Добриана Панова, дм

Д-р Добриана Панова, дм
(Специалист)

Възпитаник на МУ-София, с докторантура в областта на болестта на Крон и улцерозния колит и качес...
виж още...

Д-р Яна Зиновиева

Д-р Яна Зиновиева
(Лекар специализант)

От 2012г. работи като лекар – специализант в Хирургическа клиника на УМБАЛ «Св. Анна», АД – Софи...
виж още...

Недка Павлова

Недка Павлова
(Старши медицински лаборант)


виж още...

Д-р Момчил Манчев

Д-р Момчил Манчев
(Лекар специализант)

От 2015г. работи като лекар – специализант в Хирургическа клиника на УМБАЛ «Св. Анна», АД – Софи...
виж още...

Д-р Моника Момчилова

Д-р Моника Момчилова
(Лекар специализант)

От 2013г. работи като лекар – специализант в Хирургическа клиника на УМБАЛ «Св. Анна», АД – Софи...
виж още...

Д-р Дафинка Колева

Д-р Дафинка Колева
(Лекар - специализант)


виж още...

Д-р Цветелина Кунова

Д-р Цветелина Кунова
(Лекар - специализант)


виж още...

Д-р Анна Величкова

Д-р Анна Величкова
(Лекар - специализант)


виж още...

Д-р Йордан Христов

Д-р Йордан Христов
(Лекар - специализант)


виж още...

Д-р Добринка Калпачка

Д-р Добринка Калпачка
(Лекар-специализант по нервни болести)


виж още...

Д-р Ангел Гошов

Д-р Ангел Гошов
(Лекар-специализант по нервни болести)

2004-2010г. – магистър по Медицина, Медицински Университет – гр.Плевен.
виж още...

д-р Веселин Георгиев

д-р Веселин Георгиев
(Лекар-специализант по нервни болести)

2005 - 2011г. – магистър по Медицина, Медицински Университет – гр. София
виж още...

Д-р Тодор Алексиев

Д-р Тодор Алексиев
(Лекар)

Участва в лечебно - диагностичния и оперативен процес според правилата на добрата медицинска пра...
виж още...

Д-р Георги Петров

Д-р Георги Петров
(Лекар)

Завършил МУ Пловдив през 2010г. Работил 6 месеца в отделение по обща хирургия в МБАЛ “Пазарджик”...
виж още...

Д-р Владимир  Ариков

Д-р Владимир Ариков
(Лекар специализант)


виж още...

Д-р Мохамед Кремеш

Д-р Мохамед Кремеш
(Лекар специализант)


виж още...