БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО от Милка Джонова

Искам да изкажа своята най-голяма благодарност и да се поклоня пред професионализма на персонала във Второ отделение към клиника по ортопедия и равматология към УМБАЛ„Света Анна” - София АД...

Благодарствено писмо от Милка Джонова- виж и прочети - -