БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО от Мирослав Стоянов

"...доц. Гегусков намираше време да се чуе с мен по телефона, да ме информира за реалната ситуация относно състоянието на моя баща, да отговаря на непретаващите ми въпроси и да ми каже "...знайте, че лекувам Вашия баща, така както бих лекувал моя.". 


Благодарствено писмо от Мирослав Стоянов - виж и прочети - -