Балгодарност към екипите на КАИЛ и Отделение по Вътрешни болести с дейност пулмология и нефрология,

"... Благодаря и на Вас, че сте подбрали такъв способен и всеотдаен екип. Нека те служат за пример, какви трябва да бъдат днес нашите лекари..."


Балгодарствено писмо от Радка Стефанова Иванова - виж и прочети -