Благодарност

Благодарност

Бих искала чрез Вас да изкажа моята дълбока благодарност към д-р Руслан Янакиев ...


Благодарност от Анна Станчева - виж и прочети