Д-р Божидар Томов, д.м. (Началник Oтделение по гастроентерология)

Д-р Божидар Томов, д.м.

1999г. – завършване на висше образование по медицина в МУ-София;

2000 - 2015г. – лекар към Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. София

2006г. – придобиване на специалност Вътрешни боести към МУ-София с база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. София

2008г. -  придобиване на специалност по гастроентерология към МУ-София с база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. София

2015г. – придобиване на образователна и научна степен доктор по медицина в областта на гастроентерологията.

От 12.2015г. - Началник отделение по гастроентерология, към Клиника по вътрешни болести в  УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София

Рутинно извършва горна и долна енскопия и манипулации под ендоскопски контрол, абдоминална ехография и манипулации под ехографски контрол.