Д-р Дениз Зия (Старши ординатор, Административен отговорник на КХ)

Д-р Дениз Зия

Завършва медицина в МУ – София през 1997г.
От 1998г. до 2000г. ординатор в ДУБ “Св. Анна”, а от 2000г. като ординатор хирург в УМБАЛ “Св. Анна” АД.
Придобива специалност «Хирургия» през 2005г.
Има над 20 публикации в българския периодичен печат и повече от 20 научни съобщения у нас и в чужбина. Участва в авторски колектив на учебника по лапароскопска хирургия.
Специализация: ендокринна хирургия - Истанбул 2005.
Горна и долна ендоскопия на стомашно-чревен тракт - 2008г.
Владее свободно английски, руски и турски езици.

Научни интереси:
-Лапароскопска хирургия
-Ендокринна хирургия
-Ендоскопия на стомашно-чревен тракт