Д-р Десислава Герасимова (Лекар по физикална и рехабилитационна медицина)

Д-р Десислава Герасимова

През 2001 г. завършва медицина в гр. Крайова, Румъния.
От 2001 до 2008 г. Управител на амбулатория за индивидуална мед. практика гр. Видин.
От 01.01.2009- Клиничен ординатор по Физикална терапия и рехабилитация в УМБАЛ „Св.Анна”- София до м.12.2012 и лекар в МЦ” Интегративна медицина”,гр. София
От 2013г е с призната специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина”.
От 2014 до 2015 – лекар в МЦ” Интегративна медицина”, гр. София
От 2015г- лекар в Клиника физи в УМБАЛ „Св.Анна”- София
През последните години е активно ангажирана с приложението на иновативни терапевтични методи в областта на физиотерапията и интегративната медицина.
Преминала е курсове на следдипломна квалификация по лазертерапия, постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави, както и обучение за изготвяне на програми за отказване от зависимости и обучение за управление на стреса с биофийдбек.
Като член на Фондация „Грижа за здравето“ провежда редица семинари за превенция и промоция на здравето чрез природосъобразен начин на живот и използването на естествени лечебни средства.
Участва в редица научни конференции и симпозиуми, включително с изнасянето на доклади, касаещи клиничното приложение на методи от интегративната медицина.