Д-р Добриана Панова, дм (Специалист)

Д-р Добриана Панова, дм

Възпитаник на МУ-София, с докторантура в областта на болестта на Крон и улцерозния колит и качеството на живот на тези пациенти; в продължение на три години преподавател към катедрата по вътрешни болести  към МУ-София; специалист по гастроентерология от 2013г.; със специален интерес към дебелочревните заболявания.

Автобиография

2006г. – завършване на висше образование по медицина в МУ-София;

2007-2010г. – докторонат към катедра по Вътрешни болести към МУ-София с база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. София

2010-2015г. – лекар към Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. София

2012-2015г. – преподавател по гастроентерология към катедра по Вътрешни болести към МУ-София;

2013г.-  придобиване на специалност по гастроентерология;

2013г. – придобиване на образователна и научна степен доктор по медицина в областта на гастроентерологията;

2015г. – придобиване на първо ниво гастроинтестинална ендоскопия