Д-р Елена Матеева Джигошева (Началник отделение)

Д-р Елена Матеева Джигошева

ОБРАЗОВАНИЕ:

1979г.Придобита специалност по микробиология
1073г. завършен пълен курс на Медицинския факултет при Медицинска академия –София

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 01.07.90г до сега         Началник Микробиологична лаборатория в УМБАЛ „Света Анна”София
От 1979г.до1990г. Ординтор в Микробиологична лаборатория в ХЕИ София-окръг
От 1977г.-до 1979г.Ординатор в Микробиологична лабораторие на Републиканска ХЕИ
От 1974г до 1977г.Ординатор в Микробиологична лаборатория в ХЕИ Кюстендил

 

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Клинична микробиология
Анаеробни инфекции
Антибиотици
Хламидийни инфекции
ВБИ / Нозокомиални инфекции/