Д-р Евелина Стоименова (Началник на отделение)

Д-р Евелина Стоименова

Завъшила МУ-София. Има 25 години лекарски стаж. В момента е началник на Отделние по педиатрия , в УМБАЛ "Св. Анна"-София АД