Д-р Евгени Нешев (Началник на Първо отделение, Ортопед-травматолог)

Д-р Евгени Нешев

 

• Завършил медицина в Медицински университет – София – 1989 г

• Специалност по Ортопедия и травматология  от 1996г

• Квалифициран в: лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници.Ендопротезиране на големи стави.         

Специализация:

•2001г сертифициран за протезиране на големи стави• Сертификат по ендопротезиране УБ Унгария, Будапеща

• Сертификат тазова хирургия-  Загреб,Хърватия 2014г

• Сертификат еднопротезиране на колянна и тазобедрена става- Лозана, Швейцария 2016г

• Сертификат хирургия глезен и ходиоло – Женева, Швейцария 2014 г

Професионални членства:

• Член на  Български лекарски съюз 

• Член на БОТА от 1996г

• Член на EFFORT 2011 

• Член на EFAS -2016 

• Член на  AO Foundation Europe 

Владее английски език и руски език