Д-р Габриела Русанова (Лекар)

Д-р Габриела Русанова

Май, 2016г. – към момента - лекар в Отделение по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София.

Февруари, 2016г. – към момента – лекар в Спешно – приемно отделение, УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София.

2009 – 2015г. – Медицински университет – Плевен.

Октомври, 2015г. – Стаж в Ендокринологично отделение, Универститетска болница „Кареджи“, Флоренция, Италия.

Септември, 2015г. – Стаж в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, гр. София.

Септември – Ноември, 2014г. – Стаж в Ендокринологично отделение, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен по проект „Студентски практики“ на МОН.

Февруари – Май, 2011г. – Курс по Мини-инвазивни манипулации в медицинската практика.

2004 – 2009г. – Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен, профил - Математика, Английски език, География, Информатика.

През 2014г. придобива Сambridge Certificate of Advanced English за ниво С2.