Д-р Георги Манолов (Ортопед-травматолог)

Д-р Георги Манолов

2015 УМБАЛ,,Св. АННА” София ортопед-травматолог- продължава
2014-2015 МБАЛ,,Доверие” София ортопед-травматолог
2013 -2014 МБАЛ,,Европа” София ортопед-травматолог
2010-2012 МБАЛ,,Вита” София ортопед-травматология
2008-2009 ,,СКИНСИСТЕМС”Доганово ортопед-травматолог
2007 СХБАЛ,,Елин Пелин” ортопед-травматолог
2003 ЕТ,,А д-р Г.Манолов ИПИСОТМП” ортопед-травматолог индивидуална практика
1998-2005 МБАЛ,,Цар Борис III” 1998-2003 лекар ординатор 2003 ортопед-травматолог
1997 ЦСМП,,Радомир” лекар-рдинатор
1995-1997 СЗУ с.Струмяни

2016-сертификат за протезиране на с тави
2012 сертификат за артростокия на стави
2005 курс по артроскопия на стави


1999-2003 НЦСПМ,,ПИРОГОВ” СОФИЯ придобита квалификация по ортопедия и травматология

1989-1995 МУ-СОФИЯ завършено висше образование по медицина