Д-р Георги Тасков (Главен асистент, Ортопед-травматолог)

Д-р Георги Тасков

 Роден на 02. 05. 1963 г в гр Търговище 

Контакти: 
Е- mail : taskov.georgi@abv.bg

• Зашършил медицина в Медицински университет – Варна- 1987г 

• Клинична ординатура в УБ „Бойчо Бойчев“

• Специалност по Ортопедия и травматология 1993 г

• Асистент в катедрата по Ортопедия от 1991, главен асистент от 1996г

• Квалифициран в: лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници. Много високо ниво на компетентност в областта на първично протезиране на тазобедрената и колянна става, и репротезиране на тазобедрената става.

Професионални членства:

• .Член на  Български лекарски съюз

• Член на БОТА

• АО Травма  България

• Владее немски език и руски език