Д-р Красимира Ашикова (Началник отделение)

Д-р Красимира Ашикова

Д-р Ашикова има висше образование- Медицинска Академия –ВМИ ВАРНА-лекар, ВМИ София  - вътрешни болести , ВМИ София  -  нефрология . Владее  английски, руски, български език.


Участвала е многобройни Национални конференции, семинари, Национални конгреси по нефрология-като лектор - устни презентаци и с постери; Европейски и Световни конгреси по нефрология, диализа и трансплантация.Има участия  в 10 клинични проучвания при болни на диализно и преддиализно лечение с ренална анемия и Ренална остеодистрофия.


Член на Български лекарски съюз.
Член на  Българско нефрологично дружество.
Член на Дружество  на работещите е диализните структури.
Член на ERA EDTA.

 

Автобиография

Публикации на д-р Ашикова:

 1. Ketosteril  - приложение при пациенти с ХБН II-III ст. - преддиализен стадий и при пациенти на перитонеална диализа.  Списание Нефрология, диализа, трансплантация бр.  2-4 2005г. Стр. 27-31
 2. Профилактика и лечение на тромбозите при двойнолуменни тунелизирани венозни катетри във вена юголарис интерна  при болни на хрониодиализа Списание Нефрология, диализа, трансплантация бр.  2-4 2005г. Стр. 46-47
 3. Профилактика и лечение на инфекции при постоянни тунелизирани катетри за хемодиализа. Списание Нефрология, диализа, трансплантация бр.  3-4 2007г. Стр. 40-44
 4. Поставяне на постоянни тунелизирани катетри за хемодиализа – опита на отдението по хемодиализа на УМБАЛ „Св. Анна”  София. Списание Нефрология, диализа, трансплантация бр.  3-4 2007г. Стр. 45-49
 5. Резултати от две годишно лечение със ЗЕМПЛАР при болни  с ХБН, вторичен хиперпаратиреоидизъм и анемия. Кр. Атанасова Ашикова” GP NEWS бр.4 април 2013г. стр.9-12
 6. Затлъстяване, хронично бъбречно заболяване и анемия. Кр. Атанасова, В. Балева, Ек. Величкова “НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ” брой 4; год.2013; стр. 34-40
 7. Koрекция на анемичния синдром  при болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий със CERA / дългодействащ еритропоетин- рецепторен активатор/ Mircera прилаган веднъж или два пъти месечно  M.  Любомирова, И . Асенова, К. Атанасова Ашикова списание “НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ” брой 2; год. 2011; стр.15-20
 8. Стабилни хемоглобинови нива  при лечение на анемичния синдром при ХБН с MIRCERA- М. Любомирова, И . Асенова, Кр. Атанасова; списание “НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ” брой 2; год.2010; стр. 22-27
 9. Еритропоетинова резистентност в хода на лечението на анемичния синдром при болни с хронична бъбречна недостатъчност. Кр. Атанасова; списание “НЕФРОЛОГИЯ, ДИАЛИЗА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ” брой 1; год.2010; стр.5-10
 10. Анемия и бъбрек  Кр. Ат. Ашикова списание “GP news” бр.8 (100) година 9, август 2008г.стр.30-31
 11. КАТЕТЪР –АСОЦИИРАНИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПОСТОЯНЕН ТУНЕЛ КАТЕТЪР НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ Кр. Атанасова, Н. Тодоров, Е. Джигошева GP news” бр.8 (100) година 9, август 2008г. стр. 22-25
 12. Use of Cosmofer in Routine practice in the Hemodialysis Departmentin Saint Anna Hospital Sofia and Behavior in Case of Adverse Medication Effects Manifestation. Kr. Atanasova Ashikova Jurnal of Nephrology and Urology Research, 2015, 3, 1-6
 13. Is there any gender difference in the association between obesity, chronic kidney disease and anemia Krasimira Atanassova, Jelka Masin-Spasovska, Goce Spasovski and Emil Paskalev, BJ BANTAO Journal 02/15,79-84