Д-р Лидия Николчева-Иванова (Специалист по Образна диагностика)

Д-р Лидия Николчева-Иванова

1993г. – завършва Медицинска Академия – София

1992-1996 – Лекар-специализант  по Образна диагностика в УМБАЛ „Александровска“

2004г. –Придобива специалност по Образна диагностика