Д-р Момчил Манчев (Лекар специализант)

Д-р Момчил Манчев

Завършва медицина в МУ – Плевен през 2014 г.
От 2015г. работи като лекар – специализант в Хирургическа клиника на УМБАЛ «Св. Анна», АД – София.