Д-р Надежда Мендизова (Началник на Отделение по Ендокринология към УМБАЛ” Света Анна” -София)

Д-р Надежда Мендизова

Професионална квалифик

     1984-1988г. –30 ЕСПУ” Знаме на мира” – английски език

     1988-1994г.- Висш Медицински Университет- София- специалност медицина- 012038/26.10.1994

     1994-1999г.- Специализация вътрешни болести- специалност вътрешни болести-006903/15.02.2000г.

      2003г.-Специалност ендокринология-009708/01.06.2004

    

Месторабота:

12.1994- 12.2011г-  УСБАЛЕ- София -Диабетна Клиника- лекар ординатор

От 09.01.2012г-01.10.2015г  VМБАЛ- София –Ендокринологично отделение

УМБАЛ” Света Анна”- Отделение по Ендокринология- 01.10.2015г

От 03.07.2017г -  ИД Началник на Отделение по Ендокринология към УМБАЛ” Света Анна” -София

ДКЦ” Асцендент”- София   от 2000г -

 

Допълнителна квалификация:

     Курс по остеопороза- 1996г.

     “Ехография на щитовидна жлеза” – 2005г., 2011г.

 

Участие в клинични проучвания:

2005г.- инсулиново лечение на  захарен диабет.

2007г- перорално лечение на захарен диабет

2009г.- инсулинолечение на захарен диабет

2010г- перорално лечение на захарен диабет- продължава

2011г.-перорално  лечение на остеопороза

2013-Лечение на захарния диабет

2014- Перорално лечение на захарен диабет

2015- Перорално лечение на захарен диабет.

2016г- Перорално лечение на захарен диабет.