Д-р Нина Гацова - Профирова (И.Д. Началник клиника)

Д-р Нина Гацова - Профирова

ОБЩИ ДАННИ:

Име: Нина Петрова Гацова – Профирова
Дата на раждане: 21 октомври 1955 г.
Място на раждане: София
Националност: българка

Езици: ползва руски и английски

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:
1973 - 1979 г. Медицинска Академия – София
Медицина
1984 г. Положен изпит за специалност по физикална медицина и
рехабилитация
1970 - 1973 г. 39 Гимназия, София

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
Индивидуално обучение в областта на преформираните физикални фактори и функционална диагностика
Курс по електродиагностика и електростимулации
Курс новости във физиотерапията
Курс по лазертерапия
Курс по рефлексотерапия – акупресура, акупунктура, лазерпунктура
Курс по физиотерапия и рехабилитация на често срещани заболявания в детската възраст
Курс по постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави

ПРОФЕСИОНАЛНА ИСТОРИЯ:
01.01.1980 – 23.07.1983 Окръжен профилакториум - гр. Перник - ординатор
23.07.1983 до 10.11.1997 Окръжна болница – София – ординатор в Отделение по ФТ и рехабилитация
10.11.1997 – 06.2001 Окръжна болница – София, впоследствие УМБАЛ “Св.Анна” – Началник на ОФТР
06.2001 – 05.03.2015 УМБАЛ “Св.Анна” -.лекар специалист по физикална и рехабилитационна медицина в КФРМ
05.03.2015 – 31.12.1015 Заместник началник КФРМ
01.01.2016 – досега И.Д.Началник КФРМ
1997 - 1998, 2005 – 2016 г. Хоноруван преподавател по физикална медицина в Медицински колеж “Йорданка Филаретова”¬- София

ПРОФЕСИОНАЛНО ЧЛЕНСТВО

Член на Български лекарски съюз
Член на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Октомври 1993 Втори национален симпозиум по магнитобиология и магнитотерапия с международно участие - София
Май 1995 Четвърти национален конгрес по физикална медицина и рехабилитация с международно участие - София
Октомври 1998 Балнеоклиматология – лечение, профилактика и рехабилитация – национална конференция с международно участие – София
Октомври 1999 Национален конгрес с международно участие – 50 години Национален център по физикално лечение и рехабилитация – София
Ноември 2000 Рехабилитация и физикално лечение при мозъчни инсулти и вертеброгенни заболявания – симпозиум – София
Национална конференция за приемане стандартите по физикална медицина и рехабилитация - Наречен
Октомври 2004 Национална конференция по неврохирургия с международно участие – Златни пясъци
Декември 2004 Симпозиум по спортна медицина – Медико-биологични проблеми в спорта - София
Октомври 2005 Национална конференция – Мястото на физикалните фактори в практичната медицина - Вършец
Май 2006 Мястото на физикалните фактори в комплексната терапия и рехабилитация на ХОББ – Велинград
Май 2007 Национална конференция по ФТ – Плевен
Октомври 2009 6 Национален конгрес по физикална и рехабилитационна медицина
Ноември 2010 Първи национален конгрес по Медицинска рехабилитация и ерготерапия.
Октомври 2011 Национална конференция по Неврорехабилитация – В.Търново


ПУБЛИКАЦИИ:
Петровска,Я., Гацова Н., Такева И., Зюмбюлева Ж. - „Резултати при болни н ХОББ с рехабилитационна програма“ Научни трудове, том. 39, серия 6, Кинезитерапия и мездицина, Русе, 2002г, 80-83 стр.
Гацова Н. „Лазерпунктура при лумбосакрален и цервикобрахиален радикулит „–методично ръководство на фирма “Оптика лазер” 2001
Петровска Я. , Гацова Н. , Такева И., Зюмбюлева Ж., Манова Н. „Ранна рехабилитация при съчетани черепно мозъчни травми „– Сборник от Националната конференция по неврохирургия 2005г.
Такева И., Петровска Я., Гацова Н., Гергелчев, “Ранна рехабилитация след операции на шийния гръбнак „– Сборник от Националната конференция по неврохирургия 2005 г.
Такева И., Петровска Я., Гацова Н. „Ранна следоперативна рехабилитация на болни с инфилтративни тумори на главния мозък““– Сборник от Националната конференция по неврохирургия 2006 г., сп. „Физикална медицина рехабилитация здраве“ 2007.бр. 3, стр. 7

Гацова Н., Петровска Я. , Такева И. „Ранна рехабилитация при съчетани черепномозъчни травми „ сп. „Физикална медицина рехабилитация здраве“ 2008, бр.3/4, стр. 34
Такева И., Петровска Я., Гацова Г. Данов Вл. „ Резултати от най-ранната кардиологична рехабилитация при пациенти след сърдечни операции“ сп. Физикална медицина рехабилитация здраве“ бр. 1, 2011г. Стр. 16
Такева. И, Петровска Я., Гацова Н.“Фокална цервикална дистония – спастичен тортиколис“ сп. Физикална медицина рехабилитация здраве“ бр. 3, 2011 г.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

София
тел.сл. 02/9759105;
e-mail: ninagatsova@mail.bg