Д-р Нора Николова (Лекар)

Д-р Нора  Николова

2004-2008г. СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе (профил немски и английски език)
М. Октомври 2008- м. Юли 2014г. - Студент в СУ „Св. Климент Охридски“ – Медицински факултет, специалност Медицина
2013г. – Участие в Годишен конгрес на Българска диабетна асоциация
М. Август 2014г. – м. март 2015г. – Лекар-ординатор в Отделение по Гастоентерология в Пета МБАЛ – гр. София
М. Април 2015г. – м. Октомври 2015г. – Лекар-ординатор в Отделение по Ендокринология и болести на обмяната в Пета МБАЛ – гр. София
2015г. – Участие в 3rd EASD Postgraduate course on Clinical Diabetes and it’s complications
М. Октомври 2015г. – Започва работа в УМБАЛ „Св. Анна“ – София, Отделение по Ендокринология и болести на обмяната