Д-р Олга Косева, д.м. (Специалист)

Д-р Олга  Косева, д.м.

Възпитаник на МУ-София  и проф. Захари Кръстев, с докторантура в областта на чернодробните заболявания и възможностите за неинвазивна оценка на промените в черния дроб; в продължение на пет години преподавател към катедрата по вътрешни болести към МУ-София; специалист по вътрешни болести от 2004 год и гастроентерология от 2013г.; със специален интерес към заболяванията на черния дроб и ултразвуковата диагностика .

Автобиография

1998 г. – завършва  висше образование по медицина в МУ-София;

1999 – 2005 - Специализант по Вътрешни болести към катедра Вътрешни болести на Медицински университит - София

2003 – 2006 - докторант към Катедра по Вътрешни болести с база на обучение УМБАЛ “Св. Иван Рилски”
Клиника по гастроентерология
Дисертационна тема: Чернодробна фиброза

2006 – 2011 - Ординатор към клиника по гастроентерология УМБАЛ „ Св. Иван Рилски”

2008 – 2013 - Специализант по гастроентерология

01.2011 –  03.2015 - Асистент по вътрешни болести към Катедра Вътрешни болести на МУ – София

03.2015 – 09.2015