Д-р Петър Петров (Началник отделение)

Д-р Петър  Петров

18.08.1976г. завеждащ лаборатория  за борба  с карантините  инфекциозни заболявания  след това  заема длъжността  началник  Инфекциозно отделение  в гр. Кула . 23.02.1978г. работи , като педиатър  в гр. Средногорие . През 1991г. на 01.04.1991г. заема длъжността  лекар ординатор в  инфекциозно отделение . От 01.04.1991г.  е началник на  Отделение по Инфекциозни болести

Автобиография


ОБРАЗОВАНИЕ: Висше  медицинско образование  
1979г. Придобита специалност по  Инфекциозни болести

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 01.04.1991г до сега Началник  Отделение по Инфекциозни болести
18.08.1976г. - завеждащ  лаборатория  за борба с карантините и инфекциозни заболявания
18.08.1976г. - Началник Инфекциозно отделение гр. Кула
23.02.1978г. - педиатър в гр. Средногорие
От 15.11.1979г. - Ординатор Инфекциозно отделение Окръжна болница д-р Рачо Ангелов


СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

  • Интензивно лечение и реанимация в детска възраст
  • Невроинфекции – диагностика и лечение
  • Клиника и лечение на чревните инфекции
  • Болнично управление
  • Лечение на  заболявания  причинени от Грам –отрицателни микроорганизми  с  хиперимунна плазма  получена от имунизации на доброволци  с щам на Салмонелла Минесота , както и приложение на гама глобулин от същата плазма  за профилактика
  • Реанимация на  инфекциозно болни