Д-р Пламен Калъпов (Ортопед-травматолог)

Д-р Пламен Калъпов

Контакти: E- mail : plkalapov@abv.bg

• Зашършил медицина в Медицински университет – София.

• Специалност по Ортопедия и травматология 

• Квалифициран в: лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен крайници. Високо ниво на компетентност в областта на първично протезиране на тазобедрената става, Гръбначна хирургия.

Професионални членства:

• .Член на  Български лекарски съюз

• . АО Травма България

• .Член на БОТА

Владее руски език и френски език