Д-р Росен Георгиев (специалист - Ортопедия и травматология)

Д-р Росен Георгиев Асистент към катедра Ортопедия и травматология към Медицински Университет София от 2019 год. Докторант с тема "лигаментарен балснс при алопластика на колянна става" от 2018 към катедра по Ортопедия и травматология към МУ - София. Интереси и специализации в ендопротезирането на големи стави – тазобедрена, колянна, глезенна, раменна, лакътна. Интереси в лечение на дегенеративни заболявания. Член е на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация (БОТА) ; Националните Асоциации по Ортопедия и Травматология (EFORT) и други.